Výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov, z.s. 2022

Dne 25. února 2022 se po dvouroční pauze opět konala v plném rozsahu Výroční členská schůze našeho spolku (valná hromada). V úvodu schůze vystoupily ve svých dvou nacvičených sestavách dívčí cvičící složky pod vedením Ing. Ludmily Matouškové, PhDr. Šárky Hlavaté a Lenky Ťoupkové. Následovalo oficiální rozloučení s dlouholetou hospodářkou našeho spolku a členkou výkonného výboru, paní Annou Odehnalovou, které patří velké uznání za její odvedenou práci, čas a angažovanost. Na schůzi byly též shrnuty aktivity spolku za uplynulé dva roky, vystoupili zástupci hasičů, obce, klubu důchodců a sportovních oddílů TJ. Zvolen byl také nový výkonný výbor s pětiletým mandátem v následujícím složení:

  • Antonín Fojt, starosta
  • Karel Málek, místostarosta
  • Ivana Venclů, hospodářka
  • Ing. Ludmila Matoušková, vedoucí cvičících složek
  • Ladislav Kabát, správce sokolovny
  • Zuzana Machorková, zástupce turistů
  • Libor Nesrsta, zástupce tenisového oddílu
  • Ing. Roman Bosák, zástupce fotbalového oddílu
  • Ing. Jan Svoboda, archivář spolku

Nové LED osvětlení v sále sokolovny

posted in: Archiv, Fotogalerie, Novinky | 0

Dne 12. února 2022 bylo v sokolském sále vyměněno staré výbojkové osvětlení za nové LED osvětlení. Od nového osvětlení lze očekávat až 4x nižší spotřebu elektřiny, nižší poruchovost, vyšší svítivost a okamžitou reakci na zapnutí/vypnutí světel. Mimo to nově dodávají sokolskému sálu moderní ráz.

Pozvánka na VOLEBNÍ VALNOU HROMADU 25.2.2022

posted in: Archiv, Novinky | 0

Výkonný výbor TJ Sokol Bořitov, z.s. zve všechny členy a příznivce na VOLEBNÍ VALNOU HROMADU, která se koná v pátek 25. února 2022 v 18:00 v sále sokolovny. Na programu Valné Hromady bude zhodnocení činnosti roku 2021, plán na rok 2022, volba VV a RK, vystoupení žactva a další. Těšíme se na Vaši účast.

Zrušení Sokolského plesu

posted in: Nezařazené | 0

Vážení členové a příznivci Sokola, s politováním Vám musíme oznámit, že z důvodu obtížně splnitelných podmínek pro konání letošního plesu, je ples zrušen. V současné době je další naplánovanou událostí (volební) valná hromada TJ Sokol Bořitov, z.s., která by se měla konat 25. února 2022. O případných změnách v organizaci Vás budeme informovat.