Výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov, z.s. 2023

Dne 24. února 2023 se po roce opět konala Výroční členská schůze TJ. V úvodu schůze vystoupily se svojí nacvičenou sestavou dívky pod vedením Ing. Ludmily Matouškové, PhDr. Šárky Hlavaté a Lenky Ťoupkové. Následovala cvičební sestava chlapců pod vedením Ing. Jana Svobody. Na schůzi byly dále v rámci tradičního programu starostou panem Antonínem Fojtem shrnuty aktivity spolku za rok 2022, ekonomickou situaci shrnula paní Ivana Venclů. Schůzi řídil tradičně pan Karel Málek. V diskuzní části vystoupil zástupce hasičů, pan Ing. Petr Kolínek, za radu obce PaeDr. Bohumír Verner, za klub důchodců pan Josef Konečný. Se svoji zprávou přišli též zástupci sportovních oddílů TJ, konkrétně pan Jiří Vorlický za fotbalový oddíl, Ing. Jiří Kovář za oddíl stolního tenisu a Ing. Ludmila Matoušková za oddíl rekreačního cvičení. Na schůzi byli rovněž zvoleni noví dva členové výkonného výboru TJ, a to Ing. Tomáš Žid, Ph.D. z fotbalového oddílu a pan Petr Odehnal z oddílu volejbalu.

Comments are closed.