Výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov, z.s. 2012

posted in: Archiv, Členské schůze, Fotogalerie | 0

Dne 23.3.2012 se konala v sokolovně výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov, o.s.

Schůze se konala v rámci oslav 150 let založení spolku Sokola, 143 let založení ženské tělesné výchovy a 105 let založení Sokola Bořitov.
Schůze se zúčastnili následující hosté: Ing.Břetislav Tesař, starosta obce, p.Jiří Kovář, místostarosta obce, p.Jiří Sedláček, starosta Jednoty Orel Bořitov, p.Jiří Kolínek, starosta Sboru dobrovolných hasičů Bořitov a Ing.Jaroslav Žáček, starosta TJ Sokol Černá Hora.
Účastníci výroční schůze velice kladně hodnotili vystoupení dětí a žactva v úvodu schůze pod vedením cvičitelek Ing.Matouškové, pí.Ťoupkové a pí.Marečkové. Členové cvičitelského sboru obdrželi za svou činnost ocenění, které jim předal starosta TJ p.Kalaš a jednatel TJ p.Fojt. Oceněna byla i nejlepší sportovkyně Obce Bořitov za rok 2011 atletka Michaela Hrubá.

Ze zprávy o činnosti výkonného výboru a stavu TJ vyjímáme:

  • Výkonný výbor se opět zaměří na rozhodující záležitosti v oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu zejména při práci s mládeží a rozvoji cvičících složek i kolektivních sportů.
  • Dále na stálou údržbu i pokračování oprav tělovýchovných zařízení včetně budovy sokolovny, problematiku financování a rozvoje soutěžních sportů, ale i provozu tělovýchovných zařízení.
  • Výbor měl v roce 2011 vyrovnaný rozpočet a vyrovnaný rozpočet připravil i pro tento rok. Občanské sdružení TJ Sokol nemá žádné dluhy ani pohledávky.
  • Ve zprávě bylo také konstatováno, že přetrvávají problémy se získáním státních dotací pro nedostatek financí, zejména v souvislosti s ukončením financování ze strany Sazky.
  • Jednotlivé oddíly TJ Sokol jsou registrovány v republikových národních svazech – Fotbalová asociace České republiky, Český svaz stolního tenisu, Český svaz badmintonu a Český svaz rekreačního sportu, což bude pro ně činit zvýšenou administrativní zátěž..
  • Stav členské základy činil k 31.12.2011 celkem 378 členů, z toho 305 dospělých (163 mužů a 142 žen) a 73 žactva a mládeže. Oproti loňskému roku se podařilo zvýšit členskou základnu o 29 členů.
  • Výbor TJ poděkoval Radě obce a Zastupitelstvu obce za finanční dar na podporu tělovýchovy a sportu, zejména práci s mládeží i podporu kolektivních sportů. Dále poděkoval všem svým sponzorům za finanční pomoc i věcné dary.
  • Bylo připomenuto konání Tradičních cyklistických závodů, které se letos konají v neděli 13. května. Tradice konání těchto závodů byla založena v roce 1967.

Účastníci schůze byli mimo jiné seznámeni s návrhem akcí chystaných pro rok 2012 včetně plánu oprav a údržby a se zprávou o hospodaření a s čerpáním rozpočtu.

O průběhu schůze více informací z fotodokumentace.