Výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov, z.s. 2014

posted in: Archiv, Členské schůze, Fotogalerie | 0

Dne 28.2.2014 se konala v sokolovně veřejná výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov, o.s.

Schůze se zúčastnili následující hosté: Ing.Břetislav Tesař, starosta obce, p.Jiří Kovář, místostarosta obce, p.Jiří Sedláček, starosta Jednoty Orel Bořitov, p.Jiří Kolínek, starosta Sboru dobrovolných hasičů Bořitov.
Účastníci výroční schůze velmi kladně hodnotili vystoupení žactva v úvodu schůze pod vedením cvičitelek Ing. Ludmily Matouškové, pí.Lenky Ťoupkové a cvičitelů Jakuba Machorka a Jana Svobody. Členové cvičitelského sboru pracující s mládeží obdrželi za svou činnost ocenění výboru TJ, které jim předal starosta TJ p.Rudolf Kalaš a jednatel TJ p.Antonín Fojt. Výborem TJ byla oceněna i nejlepší sportovkyně Obce Bořitov za rok 2013 úspěšná atletka Michaela Hrubá, členka TJ.

Ze zprávy o činnosti výkonného výboru a stavu TJ vyjímáme:

  • Výkonný výbor se opět zaměří na rozhodující záležitosti v oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu zejména při práci s mládeží a rozvoji cvičících složek i kolektivních sportů.
  • Dále na zhodnocování majetku, tj. zejména na stálou údržbu a pokračování oprav tělovýchovných zařízení včetně budovy sokolovny. Účastníci schůze byli také seznámeni s návrhem akcí chystaných pro rok 2014 včetně plánu oprav a údržby.
  • Zdůrazněna byly problematika financování a rozvoje soutěžních sportů a provozu tělovýchovných zařízení.
  • Výbor měl v roce 2013 vyrovnaný rozpočet a vyrovnaný rozpočet připravil i pro tento rok. Občanské sdružení TJ Sokol nemá žádné dluhy ani pohledávky.
  • Účastníci schůze byli seznámeni se zprávou o hospodaření a čerpání rozpočtu za rok 2013 a se zprávou revizní a kontrolní komise.
  • Stav členské základy TJ Sokol činil k 31.12.2013 celkem 373 členů.
  • Výbor TJ poděkoval představitelům obce, Radě a Zastupitelstvu obce za finanční podporu tělovýchovy a sportu, zejména pro práci s mládeží i podporu kolektivních sportů. Dále poděkoval všem svým sponzorům za finanční pomoc i věcné dary.
  • Bylo připomenuto konání Tradičních cyklistických závodů, které se letos konají v neděli 18. května.
  • V diskusním vystoupení zástupci oddílů podali dílčí zprávy o své činnosti, a to rekreační sport, badminton, stolní tenis, kopaná. V letošním roce se také uskuteční akce oddílu kopané v rámci oslav 40 let jeho založení.

O průběhu schůze více informací z fotodokumentace.