Výlet cvičenců a aktualizace rozvrhu cvičení

Z dúvodu velkého zájmu o cvičení dětí s rodiči, zvláště dětí mladších 3 let, je od listopadu 2022 cvičení předškolních dětí rozděleno na dvě skupiny dle věku dětí:
– děti od 1-3 let (batolata) cvičí se svými maminkami, učí se vhodnou formou odpovídající jejich věku základům cvičení. Ve velkém prostoru tělocvičny vybavené potřebným nářadím mohou děti bezpečně běhat, skákat a osvojovat si sofistikovaný pohyb od útlého věku. Cvičení vedou Petra Fojtová a MUDr. Lucie Müllerová, cvičí se v pondělí od 16,00 – 16,45hod.
– děti od 3-6let, cvičí již samostatně za dohledu či pomoci rodičů. Učí se obratnosti a všestranné pohybové gramotnosti, cvičí se v pondělí od 16,45 – 17,45 hod.

Cvičení ostatních dětských kategorií probíhá dle rozvrhu cvičení zveřejněného v říjnovám Obecním bořitovském zpravodaji a na webu TJ Sokol Bořitov. Pravidelné cvičení dětí po prázdninách bylo zahájeno zdařilým sportovním výletem „Výšlapem na Pavlovské vrchy“, spolufinancované z dotace NSA Můj klub 2022, který připomínáme na společné fotografii se záběrem zříceniny hradu Děvičky.

Comments are closed.