Výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov, z.s. 2022

Dne 25. února 2022 se po dvouroční pauze opět konala v plném rozsahu Výroční členská schůze našeho spolku (valná hromada). V úvodu schůze vystoupily ve svých dvou nacvičených sestavách dívčí cvičící složky pod vedením Ing. Ludmily Matouškové, PhDr. Šárky Hlavaté a Lenky Ťoupkové. Následovalo oficiální rozloučení s dlouholetou hospodářkou našeho spolku a členkou výkonného výboru, paní Annou Odehnalovou, které patří velké uznání za její odvedenou práci, čas a angažovanost. Na schůzi byly též shrnuty aktivity spolku za uplynulé dva roky, vystoupili zástupci hasičů, obce, klubu důchodců a sportovních oddílů TJ. Zvolen byl také nový výkonný výbor s pětiletým mandátem v následujícím složení:

  • Antonín Fojt, starosta
  • Karel Málek, místostarosta
  • Ivana Venclů, hospodářka
  • Ing. Ludmila Matoušková, vedoucí cvičících složek
  • Ladislav Kabát, správce sokolovny
  • Zuzana Machorková, zástupce turistů
  • Libor Nesrsta, zástupce tenisového oddílu
  • Ing. Roman Bosák, zástupce fotbalového oddílu
  • Ing. Jan Svoboda, archivář spolku
Comments are closed.