Historie bořitovského fotbalu

posted in: Archiv, Fotbal | 0

Začátky kopané spadají do roku 1974, kdy se na jaře na louce u Váňového rybníka utkaly mužstva traktoristů a opravářů JZD Bořitov. Po jarním „mači“ v roce 1974 bylo rozhodnuto, že JZD přihlásí své mužstvo do „ Poháru Zemědělských novin “. Po jarních turnajích se někteří nadšenci z JZD rozhodli založit oddíl kopané a přihlásit mužstvo do řádných soutěží. Ustavující schůze se konala v listopadu 1974 a předsedou oddílu byl zvolen pan Kopecký Jaromír (ekonom JZD), členy výboru byli např. Kovář František (ten později „převzal“ funkci předsedy), Kudláček Česťa, bratři Bílkové Laďa a Slávek, Ostrý Fr., hospodářkou paní Horáková, trenérem pan Dunaj. První dresy, kopačky zakoupilo JZD, branky svařili hráči v dílnách.

Od sezóny 1975-76 byla mužstva dorostu a mužů přihlášena do IV. třídy okresu Blansko. Kádr mužstva mužů pod vedením nového trenéra Pokorného z Boskovic tvořili – Ostrý F., Kovář Jiří, Fleischinger, Blažek Miloš, Kovář Fr., Kolínek, Pavlíček, Zerák Josef, Sladký, Sýs Jaroslav, Bílek Lad. Dorostenci (např. Holas, Tesař, Sýs, Filouš Pavel, Šebek, Ondra M., Sehnal, Reška, Müller Alois) hned soutěž vyhráli a postoupili do III. třídy. Jejich trenérem byl pan Vlastimil Filouš. V sezóně 1976-77 znovu zvítězili v soutěži a postoupili do okresního přeboru. Tito hráči v pozdějších letech tvořili základ mužstva dospělých. Od sezóny 1978 – 79 začalo hrát soutěže mužstvo žáků (Sirka, Zedníček, Mareček P., Volf,Třetina, Juřík, Matoušek, Bosák, Baláš).

Velkou oporou v té době pro oddíl kopané bylo JZD Bořitov, které pomáhalo oddílu zajišťovat dopravu, údržbu hřiště, pomohlo s výstavbou dřevěných kabin apod. Na oplátku oddíl reprezentoval JZD v turnajích o Pohár Zem. novin. Od roku 1980 až do roku 1983 byl pořádán Zimní turnaj. Na jaře 1981 mužstvo mužů vyhrálo IV. třídu a postoupilo do III. třídy. Zasloužili se o to hráči : Teseř Břeťa, Holas Roman, Šebek Josef, Junec Milan, Musil Laďa, Bílek Laďa, Ostrý Fr., Ostrý Jan, Vyhlídal Michal, Kabát Laďa, Ondra Bohumil, Kovář Jiří, Fojt Antonín, Reška Bohuslav, Pavlíček Josef a Sýs Jarda. Trenérem byl Vlasta Filouš a vedoucím mužstva Kovář František.

V roce 1984 začala výstavba kravína JZD a v té souvislosti bylo rozhodnuto o vybudování nového hřiště navážkou na louku u rybníka. Z toho důvodu hráli muži na hřišti ve Skalici n/Sv. a dorost a žáci v Černé Hoře. Přesto se mužům podařilo vyhrát III. tř. a postoupit do okr. přeboru. Kádr mužstva tvořili Tesař, Musil, Sirka, Polák, Ostrý Jan, Kříž, Filouš Pavel, Junec, Šebek, Sýs Jar., Sýs Miloš, Třetina, Konečný, Müller Al., Ondra, Mareček Petr, Ťoupek a Kovář Jiří. Trenérem byl Ostrý Fr. a vedoucím mužstva Reška. Mužstvo hrálo okr. přebor 3 sezóny a poté sestoupilo do III. třídy. V roce 1988 postoupilo opět do okr. přeboru a hraje v něm do dnešní doby.

V roce 1990 1. dubna bylo sehráno první utkání na škvárovém hřišti s Metrou Blansko „B“ s výsledkem 1 : 2 a na travnatém hřišti byl první zápas mužů sehrán s Rájcí a skončil našim vítězstvím 2 : 1. Kabiny poskytlo JZD (bývalé kanceláře při výstavbě kravína). Od roku 1993 do roku 2000 hrálo mimo žáků, dorostu a mužů „A“ ve IV. tř. i mužstvo mužů „B“ ; od sezóny 1993-94 hraje s malou přestávkou mužstvo přípravky. Bořitovskou raritou přípravky byla děvčata – Lucka Müllerová, Jarka Poláková (později hráli dívčí fotbal v Brně ), Jana Kopecká, sestry Crhákovi. V roce 1993 byla naše přípravka nejlepší na okrese a z tohoto mužstva hrají vesměs hráči ve vyšších soutěžích – Havlíček Jan v Mostě a Poštorné, bratři Janíčkové v Prostějově, Müller a Bednář v Blansku, Traxl v Jihlavě. V letech 1993-94 byly nejlepší výsledky mladých – st. žáci skončili 2. a ml. 4. v okr. přeboru. Sezóna 1992-93 byla poslední pro dorost. Hráči odcházející ze žáků odcházeli na hostování do dorostů v rámci okresu, nejvíce do Černé Hory a Rájce, nebo přešli do mužstva mužů „B“. Činnost dorostu byla obnovena až v roce 2002. V současné době má oddíl v okresní soutěži mužstvo přípravky, v okr. přeboru dorost a muže.

Za skoro třicet let činnosti oddílu kopané se vystřídalo mnoho hráčů, kteří šířili slávu Bořitova nejen v rámci okresu, ale i ČR (viz výše uvedení). Nesmíme např. zapomenout na zakládající členy oddílu – Kováře Františka, Ostrého Františka, kteří funkcionaří do dnešní doby; trenéry, na které se nezapomíná – pana Dunaje, Arny Pokorného, Vlasty Filouše, Pavla Zajíčka, Bohuše Rozhona, Jirky Kováře, Ctibora Malíka, Honze Filipa a Franty Ostrého; nezapomenutelné střelce Jirky Kováře a Franty Ostrého, který sehrál své poslední a vítězné utkání ve svých 46 letech; hráče Vildy Součka a Franty Fleka z Blanska, Jardy Sýse z Brna a mnoho dalších výborných hráčů; hráče, kteří začínali v Bořitově jako žáčci a již skončili nebo ještě hrají – bratři Marečkové, Pavel Filouš, Pavel Dvořáček, Sýs Miloš, Polák Pepa, ze současných hráčů Laďa Kolář, Michal Ostrý, Petr Blažek, Mirek Knies, Jirka Kovář ml. a další.

Comments are closed.