Výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov, z.s. 2011

posted in: Archiv, Členské schůze, Fotogalerie | 0

Dne 25.3.2011 se konala výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov, o.s. Účastníci výroční schůze velice kladně hodnotili vystoupení dětí a žactva v úvodu schůze pod vedením cvičitelek Ing.Matouškové a pí.Ťoupkové. Členové cvičitelského sboru obdrželi za svou činnost ocenění, které jim předal starosta TJ Sokol p.Kalaš a místostarosta MUDr. Řehořek.

Ze zprávy o činnosti a stavu TJ vyjímáme:

  • Výkonný výbor se zaměří na rozhodující záležitosti v oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu zejména při práci s mládeží a rozvoji cvičících složek i kolektivních sportů.
  • Dále na údržbu i pokračování oprav tělovýchovných zařízení včetně budovy sokolovny.
  • Ve zprávě bylo také konstatováno, že opět jsou problémy se získáním dotací od MŠMT pro nedostatek financí zejména v souvislosti s finanční situací v Sazce.
  • Stav členské základy činí k 31.12.2010 celkem 349 členů, z toho 276 dospělých (166 mužů a 110 žen) a 73 žactva a mládeže.
  • Výbor TJ poděkoval Radě obce a Zastupitelstvu obce za finanční dar na podporu tělovýchovy a sportu, zejména práce s mládeží i podporu kolektivních sportů.

Výroční schůze byla volební a byl zvolen 9ti členný výkonný výbor ve složení p.Rudolf Kalaš, MUDr.Tomáš Řehořek, Ing.Ludmila Matoušková, pí.Anna Odehnalová, Ing.Roman Bosák, p.Karel Málek, p.Antonín Fojt, p.Libor Nesrsta, p.Hemmer Jiří (nový správce). Účastníci schůze byli mimo jiné seznámeni s návrhem akcí chystaných pro rok 2011 včetně plánu oprav a údržby, kdy bude podána žádost o dotaci na ČSTV pro rok 2011 a dále s problematikou financování a rozvoje soutěžních sportů, ale i provozu tělovýchovných zařízení.

O průběhu schůze více informací z fotodokumentace.

Comments are closed.