Výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov, z.s. 2010

posted in: Archiv, Členské schůze, Fotogalerie | 0

Dne 12.3.2010 se konala výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov, o.s. Účastníci výroční schůze velice kladně hodnotili vystoupení dětí a žactva v úvodu schůze pod vedením cvičitelek MVDr. Holíkové, Ing.Matouškové a pí.Ťoupkové. Členové cvičitelského sboru obdrželi za svou činnost ocenění, které jim předal starosta TJ Sokol p.Kalaš.

Ze zprávy o činnosti a stavu TJ vyjímáme:

  • Výkonný výbor se opět zaměří na rozhodující záležitosti v oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu zejména při práci s mládeží a rozvoji cvičících složek i kolektivních sportů.
  • Dále na údržbu i pokračování oprav tělovýchovných zařízení včetně budovy sokolovny. Ve zprávě bylo také konstatováno, že opět negativně (v roce 2008 i v r.2009) byly zamítnuty pro nedostatek financí žádosti o dotace na opravy od ministerstev (MF i MŠKT) i od Krajského úřadu v Brně.
  • Stav členské základy činí k 31.12.2009 celkem 348 členů, z toho 280 dospělých (167 mužů a 113 žen) a 68 žactva a mládeže.
  • Výbor TJ poděkoval Radě obce a Zastupitelstvu obce za dar věnovaný dětem. Jedná se o zařízení tzv. dětského koutku v areálu sokolovny – skluzavku a houpačku. Instalaci obou zařízení zajistili členové TJ Sokol.

Účastníci schůze byli seznámeni s návrhem akcí chystaných pro rok 2010 včetně plánu oprav a údržby, kdy bude podána žádost o dotaci na ČSTV pro rok 2011 a dále s problematikou financování a rozvoje soutěžních sportů – kopaná, stolní tenis, badminton.

O průběhu schůze více informací z fotodokumentace.

Comments are closed.