Hlavní menu

» úvodní stránka » kopaná » badminton » stolní tenis » aerobik

Hledej na internetu

Návštěvnost

Návštìvnost webu

Zajímavé odkazy

www.seznam.cz
Integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje
Jízdní řády

Z dění

Výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov z.s., v r. 2017

V úvodu schůze předvedli žáci a žačky ukázky svých cvičení a vedení TJ ocenilo celoroční práci cvičitelů mládeže a také výborné úspěchy olympioničky Michaely Hrubé, juniorské mistryně světa ve skoku vysokém.

Na výroční členské schůzi byl zvolen devítičlenný výbor, který bude pracovat v příštích 5 letech ve složení:

 • Fojt Antonín, starosta
 • MuDr Řehořek Tomáš, místostarosta
 • Odehnalová Anna, hospodářka
 • Ing.Matoušková Ludmila, vedoucí cvičících složek
 • Kabát Ladislav, správce sokolovny
 • Machorková Zuzana, zástupce turistů
 • Málek Karel, zástupce stolního tenisu
 • Nesrsta Libor, zástupce tenisu
 • Ťoupek Alois, zástupce kopané

Fotodokumentace z průběhu schůze:Ples 2017Česko sportuje 2016

"ČESKO SPORTUJE" v Bořitově - sobota 3.9.2016

3.září 2016 jsme přivítali na sportovně společenské akci v sokolovně milé hosty:
Šárku Kašpárkovou-vrcholovou sportovkyni ve skocích(trojskok, výška),držitelku medailí z mistrovství světa, Evropy, olympiády z devadesátých let a současnou manažerku projektu ČOV zaměřeného na rozvoj mládežnického sportu Česko sportuje-Olympijský víceboj a Odznak VOV.
Alenu Neužilovou, dřívější vrcholovou sportovkyni ve skoku vysokém a současnou trenérku Míši Hrubé a také vrcholovou sportovkyni, členku naší TJ , Míšu Hrubou, mistryni ČR, juniorskou mistryni světa z r.2016 ve skoku vysokém a účastnici LOH 2016 v Riu de Janeiro.
Ve sportovní části seznámily přední sportovkyně děti ZŠ Bořitov s disciplinami dětského Olympijského víceboje a společně si i zacvičily.

Ve společenské části akce Česko sportuje v Bořitově jsme blahopřáli olympioničce Míši Hrubé za výborné sportovní výsledky ,zejména získání zlaté medaile a juniorské mistryně světa ve skoku vysokém, která pak v zajímavé besedě i se svými hosty paní Neužilovou a Kašpárkovou seznámila přítomné s děním a atmosférou LOH v Rio de Janeiro. Děti si mohly prohlédnout medaile, olympijské oblečení a další zajímavosti včetně treninku s olympioničkami.Košt slivovice 2015


Výsledky koštu :Výroční členská schůze 2014

Dne 28.2.2014 se konala v sokolovně veřejná výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov, o.s.

Schůze se zúčastnili následující hosté: Ing.Břetislav Tesař, starosta obce, p.Jiří Kovář, místostarosta obce, p.Jiří Sedláček, starosta Jednoty Orel Bořitov, p.Jiří Kolínek, starosta Sboru dobrovolných hasičů Bořitov.
Účastníci výroční schůze velmi kladně hodnotili vystoupení žactva v úvodu schůze pod vedením cvičitelek Ing. Ludmily Matouškové, pí.Lenky Ťoupkové a cvičitelů Jakuba Machorka a Jana Svobody. Členové cvičitelského sboru pracující s mládeží obdrželi za svou činnost ocenění výboru TJ, které jim předal starosta TJ p.Rudolf Kalaš a jednatel TJ p.Antonín Fojt. Výborem TJ byla oceněna i nejlepší sportovkyně Obce Bořitov za rok 2013 úspěšná atletka Michaela Hrubá, členka TJ.

Ze zprávy o činnosti výkonného výboru a stavu TJ vyjímáme:

 • Výkonný výbor se opět zaměří na rozhodující záležitosti v oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu zejména při práci s mládeží a rozvoji cvičících složek i kolektivních sportů.
 • Dále na zhodnocování majetku, tj. zejména na stálou údržbu a pokračování oprav tělovýchovných zařízení včetně budovy sokolovny. Účastníci schůze byli také seznámeni s návrhem akcí chystaných pro rok 2014 včetně plánu oprav a údržby.
 • Zdůrazněna byly problematika financování a rozvoje soutěžních sportů a provozu tělovýchovných zařízení.
 • Výbor měl v roce 2013 vyrovnaný rozpočet a vyrovnaný rozpočet připravil i pro tento rok. Občanské sdružení TJ Sokol nemá žádné dluhy ani pohledávky.
 • Účastníci schůze byli seznámeni se zprávou o hospodaření a čerpání rozpočtu za rok 2013 a se zprávou revizní a kontrolní komise.
 • Stav členské základy TJ Sokol činil k 31.12.2013 celkem 373 členů.
 • Výbor TJ poděkoval představitelům obce, Radě a Zastupitelstvu obce za finanční podporu tělovýchovy a sportu, zejména pro práci s mládeží i podporu kolektivních sportů. Dále poděkoval všem svým sponzorům za finanční pomoc i věcné dary.
 • Bylo připomenuto konání Tradičních cyklistických závodů, které se letos konají v neděli 18. května.
 • V diskusním vystoupení zástupci oddílů podali dílčí zprávy o své činnosti, a to rekreační sport, badminton, stolní tenis, kopaná. V letošním roce se také uskuteční akce oddílu kopané v rámci oslav 40 let jeho založení.

O průběhu schůze více informací z fotodokumentace.Výroční členská schůze 2012

Dne 23.3.2012 se konala v sokolovně výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov, o.s.

Schůze se konala v rámci oslav 150 let založení spolku Sokola, 143 let založení ženské tělesné výchovy a 105 let založení Sokola Bořitov.
Schůze se zúčastnili následující hosté: Ing.Břetislav Tesař, starosta obce, p.Jiří Kovář, místostarosta obce, p.Jiří Sedláček, starosta Jednoty Orel Bořitov, p.Jiří Kolínek, starosta Sboru dobrovolných hasičů Bořitov a Ing.Jaroslav Žáček, starosta TJ Sokol Černá Hora.
Účastníci výroční schůze velice kladně hodnotili vystoupení dětí a žactva v úvodu schůze pod vedením cvičitelek Ing.Matouškové, pí.Ťoupkové a pí.Marečkové. Členové cvičitelského sboru obdrželi za svou činnost ocenění, které jim předal starosta TJ p.Kalaš a jednatel TJ p.Fojt. Oceněna byla i nejlepší sportovkyně Obce Bořitov za rok 2011 atletka Michaela Hrubá.

Ze zprávy o činnosti výkonného výboru a stavu TJ vyjímáme:

 • Výkonný výbor se opět zaměří na rozhodující záležitosti v oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu zejména při práci s mládeží a rozvoji cvičících složek i kolektivních sportů.
 • Dále na stálou údržbu i pokračování oprav tělovýchovných zařízení včetně budovy sokolovny, problematiku financování a rozvoje soutěžních sportů, ale i provozu tělovýchovných zařízení.
 • Výbor měl v roce 2011 vyrovnaný rozpočet a vyrovnaný rozpočet připravil i pro tento rok. Občanské sdružení TJ Sokol nemá žádné dluhy ani pohledávky.
 • Ve zprávě bylo také konstatováno, že přetrvávají problémy se získáním státních dotací pro nedostatek financí, zejména v souvislosti s ukončením financování ze strany Sazky.
 • Jednotlivé oddíly TJ Sokol jsou registrovány v republikových národních svazech – Fotbalová asociace České republiky, Český svaz stolního tenisu, Český svaz badmintonu a Český svaz rekreačního sportu, což bude pro ně činit zvýšenou administrativní zátěž..
 • Stav členské základy činil k 31.12.2011 celkem 378 členů, z toho 305 dospělých (163 mužů a 142 žen) a 73 žactva a mládeže. Oproti loňskému roku se podařilo zvýšit členskou základnu o 29 členů.
 • Výbor TJ poděkoval Radě obce a Zastupitelstvu obce za finanční dar na podporu tělovýchovy a sportu, zejména práci s mládeží i podporu kolektivních sportů. Dále poděkoval všem svým sponzorům za finanční pomoc i věcné dary.
 • Bylo připomenuto konání Tradičních cyklistických závodů, které se letos konají v neděli 13. května. Tradice konání těchto závodů byla založena v roce 1967.

Účastníci schůze byli mimo jiné seznámeni s návrhem akcí chystaných pro rok 2012 včetně plánu oprav a údržby a se zprávou o hospodaření a s čerpáním rozpočtu.

O průběhu schůze více informací z fotodokumentace.Výroční členská schůze 2011

Dne 25.3.2011 se konala výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov, o.s. Účastníci výroční schůze velice kladně hodnotili vystoupení dětí a žactva v úvodu schůze pod vedením cvičitelek Ing.Matouškové a pí.Ťoupkové. Členové cvičitelského sboru obdrželi za svou činnost ocenění, které jim předal starosta TJ Sokol p.Kalaš a místostarosta MUDr. Řehořek.

Ze zprávy o činnosti a stavu TJ vyjímáme:

 • Výkonný výbor se zaměří na rozhodující záležitosti v oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu zejména při práci s mládeží a rozvoji cvičících složek i kolektivních sportů.
 • Dále na údržbu i pokračování oprav tělovýchovných zařízení včetně budovy sokolovny.
 • Ve zprávě bylo také konstatováno, že opět jsou problémy se získáním dotací od MŠMT pro nedostatek financí zejména v souvislosti s finanční situací v Sazce.
 • Stav členské základy činí k 31.12.2010 celkem 349 členů, z toho 276 dospělých (166 mužů a 110 žen) a 73 žactva a mládeže.
 • Výbor TJ poděkoval Radě obce a Zastupitelstvu obce za finanční dar na podporu tělovýchovy a sportu, zejména práce s mládeží i podporu kolektivních sportů.

Výroční schůze byla volební a byl zvolen 9ti členný výkonný výbor ve složení p.Rudolf Kalaš, MUDr.Tomáš Řehořek, Ing.Ludmila Matoušková, pí.Anna Odehnalová, Ing.Roman Bosák, p.Karel Málek, p.Antonín Fojt, p.Libor Nesrsta, p.Hemmer Jiří (nový správce). Účastníci schůze byli mimo jiné seznámeni s návrhem akcí chystaných pro rok 2011 včetně plánu oprav a údržby, kdy bude podána žádost o dotaci na ČSTV pro rok 2011 a dále s problematikou financování a rozvoje soutěžních sportů, ale i provozu tělovýchovných zařízení.

O průběhu schůze více informací z fotodokumentace.Výroční členská schůze 2010

Dne 12.3.2010 se konala výroční členská schůze TJ Sokol Bořitov, o.s. Účastníci výroční schůze velice kladně hodnotili vystoupení dětí a žactva v úvodu schůze pod vedením cvičitelek MVDr. Holíkové, Ing.Matouškové a pí.Ťoupkové. Členové cvičitelského sboru obdrželi za svou činnost ocenění, které jim předal starosta TJ Sokol p.Kalaš.

Ze zprávy o činnosti a stavu TJ vyjímáme:

 • Výkonný výbor se opět zaměří na rozhodující záležitosti v oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu zejména při práci s mládeží a rozvoji cvičících složek i kolektivních sportů.
 • Dále na údržbu i pokračování oprav tělovýchovných zařízení včetně budovy sokolovny. Ve zprávě bylo také konstatováno, že opět negativně (v roce 2008 i v r.2009) byly zamítnuty pro nedostatek financí žádosti o dotace na opravy od ministerstev (MF i MŠKT) i od Krajského úřadu v Brně.
 • Stav členské základy činí k 31.12.2009 celkem 348 členů, z toho 280 dospělých (167 mužů a 113 žen) a 68 žactva a mládeže.
 • Výbor TJ poděkoval Radě obce a Zastupitelstvu obce za dar věnovaný dětem. Jedná se o zařízení tzv. dětského koutku v areálu sokolovny – skluzavku a houpačku. Instalaci obou zařízení zajistili členové TJ Sokol.

Účastníci schůze byli seznámeni s návrhem akcí chystaných pro rok 2010 včetně plánu oprav a údržby, kdy bude podána žádost o dotaci na ČSTV pro rok 2011 a dále s problematikou financování a rozvoje soutěžních sportů – kopaná, stolní tenis, badminton.

O průběhu schůze více informací z fotodokumentace.Výroční členská schůze 2008

Dne 14. března t.r. se uskutečnila pravidelná členská výroční schůze TJ Sokol Bořitov, o.s., kde mimo zprávy o činnosti, hospodaření a dalších aktivitách bylo v programu i vystoupení nejmladších cvičenců a žákyň. Na schůzi byly předány věcné dary jako ocenění za práci s mládeží cvičitelkám Ing.Matouškové, pí.Ťoupkové, MVDr.Holíkové a pí.Novákové. Schůze se zúčastnil i tajemník výkonného výboru Okresního sdružení ČSTV v Blansku p.Ferdinand Zouhar. Na závěr byla zajištěna pro účastníky schůze prohlídka rekonstruovaných prostor Sokolovny a promítány filmy z oslav 100. výročí založení Sokola Bořitov a z činnosti TJ Sokol v období 70.- 80. let.


Za předsednickým stolem sedí zleva p.Zouhar, tajmník OS ČSTV, p.Kalaš, starosta TJ, p.Ťoupek, místopředseda oddílu kopané a za řečnickým pultem stojí Ing.Matoušková, náčelnice cvičících složek TJ

Ukázka z cvičení rodičů s dětmi pod vedením cvičitelky MVDr.Holíkové

Ukázka z cvičení rodičů s dětmi pod vedením cvičitelky MVDr.Holíkové

Ukázka z vystoupení mladších žákyň pod vedením cvičitelek Ing.Matouškové a pí.Ťoupkové
webmaster: ®DavidS ©2007
Přidat k oblíbeným
Optimalizováno pro rozlišení 1280 x 1024